Jačanje kapaciteta nadležnih institucija Republike Srbije u oblasti kontrole zoonoza i bolesti prenosivih hranom

U okviru Tvining projekta Evropske unije za Srbiju “Jačanje kapaciteta nadležnih institucija Republike Srbije u oblasti kontrole zoonoza i bolesti prenosivih hranom” u VSI “Jagodina” 07.03.2018. godine, održana je radionica na temu “Antimikrobna rezistencija”.