Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu i VSI “Jagodina”, održan je stručni skup

23.5.2018. godine u VSI “Jagodina” u organizaciji američke fondacije veterinarskih patologa “Davis – Thomson” , Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu i VSI “Jagodina”, održan je stručni skup (radionica) na temu “Patologija živine”. Predavači su bili iz SAD sa Koledža veterinarske medicine, Univerzitet Džordžije, Dr Corrie Brown i Dr Tanja Zabka. Oko 50 učesnika skupa bilo je iz Srbije, Velike Britanije, Italije, Slovenije, Mađarske, Rumunije i Makedonije. Stručni skup je imao za cilj razmenu iskustava i unapređenje znanja iz oblasti patologije živine.