Mr Miroljub Dacic, spec.epizootiolog, je odbranio doktorsku disertaciju

29.6.2018. godine Mr Miroljub Dacic, spec.epizootiolog, je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu odbranio doktorsku disertaciju pod naslovom “Imunski odgovor koka nosilja u odgoju nakon primene rekombinantne vektorske i zivih modifikovanih vakcina protiv Infektivne burzalne bolesti“.