“Centar za istraživanje mišljenja klijenata” doo, dodelio je Veterinarskom specijalističkom institutu “Jagodina” sertifikat FIRMA OD POVERENJA 2018

“Centar za istraživanje mišljenja klijenata” doo, dodelio je Veterinarskom specijalističkom institutu “Jagodina” sertifikat FIRMA OD POVERENJA 2018, koji se dodeljuje za odličnu reputaciju i doslednost u radu, kao i za korektnu saradnju sa korisnicima usluga i poslovnim saradnicima.