VSI “Jagodina” je nagrađen OSKAROM KVALITETA 2018

U okviru manifestacije “Svetski dan kvaliteta” i “Evropska nedelja kvaliteta” u organizaciji Fondacije za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE), VSI “Jagodina” je nagrađen OSKAROM KVALITETA 2018. u kategoriji javni sektor za kriterijume:

– Liderstvo,

– Procesi, proizvodi i usluge.