“Centar za istraživanje mišljenja klijenata” doo, dodelio je Veterinarskom specijalističkom institutu “Jagodina” sertifikat

“Centar za istraživanje mišljenja klijenata” doo, dodelio je Veterinarskom specijalističkom institutu “Jagodina” sertifikat FIRMA OD POVERENJA 2019, koji se dodeljuje za odličnu reputaciju i doslednost u radu, kao i za korektnu saradnju sa korisnicima usluga i poslovnim saradnicima.