Akreditaciono telo Srbije sprovelo je prvo nadzorno ocenjivanje prema standardu

Akreditaciono telo Srbije sprovelo je prvo nadzorno ocenjivanje prema standardu SRPS ISO 17025:2017 Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje.