“Evrocert” doo Certifikacija i nadzor, sproveo je nadzorni audit 2

30.9.2019. “Evrocert” doo Certifikacija i nadzor, sproveo je nadzorni audit 2 (NA2) za primenu standarda Sistemi menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2015.