Biće održan seminar na temu “Pravilna primena Pravilnika o kvalitetu jaja”

U organizaciji VSI “Jagodina” i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS – Uprave za veterinu, biće održan seminar na temu “Pravilna primena Pravilnika o kvalitetu jaja” čije su izmene objavljene u Sl. glasniku RS broj 78/2019 od 01.11.2019.
Predavač je Dr Tamara Boškovic iz Uprave za veterinu.
Na seminar su pozvani svi proizvođači konzumnih jaja sa teritorije pomoravsko-šumadijskog epizootiološkog područja.
Seminar će biti održan 12.11.2019. godine sa početkom u 11.oo sati u prostorijama VSI “Jagodina”.