Radno vreme VSI “Jagodina” na dan državnog praznika 11.11.2020.

Na državni praznik u sredu 11.11.2020. radno vreme VSI “Jagodina” je od 7.30 do 14.00.