21.03.2019. godine u organizaciji VSI "Jagodina" održano je Savetovanje sa temom "Posledice nepravilnog korišćenja antibiotika u zdravstvenoj zaštiti živine". Savetovanje je namenjeno proizvođačima živinskog mesa i jaja sa teritorije pomoravsko-šumadijskog epizootiološkog područja. Cilj savetovanja je afirmacija pravilne upotrebe antibiotika i upoznavanje sa posledicama nepravilne primene...