Zoran Lazić

Rođen je 28.07.1966. godine u Ćupriji.

 

U Veterinarskom specijalističkom institutu „Jagodina“ je zaposlen od 01.11.1999. godine na mestu saradnika za promet farmaceutskih proizvoda za upotrebu u veterini. U periodu od 1995. – 1996. bio je zaposlen u veletrgovini „Farmanima“ u Beogradu. Tokom 1997. – 1999. godine radio je na poslovnima republičkog veterinarskog inspektora u Pomoravskom okrugu.

 

Gimnaziju „Pomoravski heroji“ u Ćupriji završio je 1985. godine. Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu završio je 1995. godine. Specijalizaciju iz oblasti Farmaceutski menadžment i marketing na Katedri za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu završio je 2014. godine.

 

Član je Srpskog veterinarskog društva i Veterinarske komore Srbije.

 

Kontakt telefon: 035.8242.647
e-mail: zoran.lazic@vsijagodina.com