“Evrocert” doo Certifikacija i nadzor, sproveo je nadzorni audit 1

“Evrocert” doo Certifikacija i nadzor, sproveo je nadzorni audit 1 (NA1) za primenu standarda Sistemi menadžmenta kvalitetom SRPS ISO 9001:2015.