Cvetković Business Media

Од стране “Cvetković Business Media” доо из Београда, Ветеринарском специјалисточком институту “Јагодина” , 01.фебруара 2024. додељен је сертификат из области ПОСЛОВНЕ ЕТИКЕ И ДОБРЕ РЕПУТАЦИЈЕ. Сертификат се додељује само компанијама које су се доказале као лидери у својој делатности, а то укључује прижање квалитетних производа и услуга, те одржавање дугорочних пословних односа са клијентима и пословним сарадницима.