Istorijat

U Jagodini je 1952. godine osnovana Veterinarsko – dijagnostička stanica koja je 1991. godine, posle više transformacija, prerasla u Veterinarski specijalistički institut (VSI) „Jagodina“. Uredba o osnivanju Veterinarsko-dijagnostičke stanice objavljena je u Službenom glasniku Narodne Republike Srbije broj 11 od 22.03.1952. godine. Osnovna delatnost VSI je učestvovanje u sprovođenju mera za sprečavanje pojave, rano otkrivanje, sprečavanje širenja, praćenje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti na teritoriji Pomoravskog i Šumadijskog okruga, čije područje čini 11 opština (Ćuprija, Paraćin, Svilajnac, Despotovac, Rekovac, Aranđelovac, Topola, Rača, Knić, Batočina i Lapovo) i teritorije dva grada: Kragujevca i Jagodine. Takođe, VSI prati epizootiološku situaciju na terenu i izrađuje epizootiološke planove i izveštaje. U cilju blagovremene i tačne laboratorijske dijagnostike, VSI raspolaže savremeno opremljenim laboratorijama za ispitivanje kliničkog materijala u oblasti bakteriologije, parazitologije, mikologije, bakteriološke i virusološke serologije. U njima se primenjuju pouzdane dijagnostičke metode, tako da je moguće dijagnostikovati veliki broj bolesti, posebno zoonoza. Osim toga, VSI raspolaže i mikrobiološkom i parazitološkom laboratorijom za ispitivanje hrane. Ispitivanje hrane se vrši na osnovu ovlašćenja Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstva za zdravlje Republike Srbije. U VSI se vrše ispitivanja mikrobiološke ispravnosti hrane za životinje, kao i dokazivanje prisustva mikotoksina u hrani za životinje. Da bi se povećao broj životinja i poboljšao njihov rasni sastav, posebna pažnja je posvećena rešavanju problema u reprodukciji i sterilitetu domaćih životinja primenom najsavremenijih naučnih dostignuća iz ove oblasti.

 

 

 

Na poslovima kojima se VSI bavi, rade diplomirani veterinari, specijalisti, magistri i doktori nauka iz  oblasti epizootiologije, mikrobiologije, patološke morfologije, higijene i tehnologije životnih namirnica i reprodukcije životinja. VSI ima odličnu saradnju sa Fakultetom veterinarske medicine u Beogradu, kao i Departmanom za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, sa svim Veterinarskim institutima u Srbiji i Crnoj Gori, kao i sa institutima u inostranstvu.