Održano je Savetovanje sa temom “Posledice nepravilnog korišćenja antibiotika u zdravstvenoj zaštiti živine”

21.03.2019. godine u organizaciji VSI “Jagodina” održano je Savetovanje sa temom “Posledice nepravilnog korišćenja antibiotika u zdravstvenoj zaštiti živine“. Savetovanje je namenjeno proizvođačima živinskog mesa i jaja sa teritorije pomoravsko-šumadijskog epizootiološkog područja. Cilj savetovanja je afirmacija pravilne upotrebe antibiotika i upoznavanje sa posledicama nepravilne primene antibakteriskih materija. Predavači su bili sa Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu Prof.dr Radmila Resanović (Katedra za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljaci) i Prof.dr Saša Trailović (Katedra za farmakologiju). Savetovanju je prisustvalo 40 učesnika.