Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja

U cilju poštovanja Naredbe o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije, obaveštavamo Vas da će se, do daljnjeg, prijem uzoraka u VSI “Jagodina” vršiti radnim danom od 7.30 do 16.30, subotom i nedeljom od 7.30 do 14.00.