Održano predavanje u centralnoj sali Pomoravskog upravnog okruga

U organizaciji Veterinarskog specijalističkog instituta „Jagodina“ i Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, u sredu 07.juna 2023. u centralnoj sali Pomoravskog upravnog okruga u Jagodini, održano je Savetovanje proizvođača u živinarstvu i predstavnika veterinarskih stanica sa pomoravsko-šumadijskog epizootiološkog područja koje na svom terenu imaju živinarske farme. Razmatrane su sledeće teme:

Registracija gazdinstava, objekata i jata; Dr Biljana Živković, šef veterinarske insekcije Pomoravskog upravnog okruga;

Dobrobit životinja na farmama živine; Dr Maja Andrijašević, Uprava za veterinu, načelnica Odeljenje za dobrobit životinja i veterinarsku delatnost;

Epizootiološka situacija na teritoriji pomoravsko-šumadijskog epizootiološkog područja; Dr Miroljub Dačić, spec.epizootiolog, VSI „Jagodina“

Distribucija vakcina u skladu sa Programom mera zdravstvene zaštite životinja za 2023.; Dr Zoran Rašić, direktor VSI „Jagodina“

Posledice nepravilne upotrebe antibiotika u zdravstvenoj zaštiti živine i najčešće greške prilikom vakcinacije; Prof dr Radmila Resanović, Fakultet veterinarske medicine Beograd.

Savetovanju je prisustvovalo 70 učesnika koji su kao organizatori i učesnici u proizvodnji mesa živine i jaja, bili u prilici da se upoznajau za najaktuelnijim dešavanjima u živinarskoj proizvodnji kao najrazvijenijoj grani stočarstva na našem području.
Zajednički je zaključak da ovakvi skupovi doprinose unapređenju kavliteta zdravstvene zaštite živine i poboljšanju proizvodnih rezultata u živinarstvu.