EKSTERNA PROCENA KVALITETA (EPK) DIJAGNOSTIKE PRISUSTVA LARVI Trichinella spiralis U MESU