21.03.2019. godine u organizaciji VSI "Jagodina" održano je Savetovanje sa temom "Posledice nepravilnog korišćenja antibiotika u zdravstvenoj zaštiti živine". Savetovanje je namenjeno proizvođačima živinskog mesa i jaja sa teritorije pomoravsko-šumadijskog epizootiološkog područja. Cilj savetovanja je afirmacija pravilne upotrebe antibiotika i upoznavanje sa posledicama nepravilne primene...

13.02.2019. u VSI "Jagodina" je u okviru realizacije Tvining projekta "Jačanje kapaciteta nadležnih institucija Republike Srbije u oblasti kontrole zoonoza i bolesti prenosivih hranom" odražana vežba simulacije epidemije izazvane bolestima koje se prenose hranom. Tvinig projekat se sprovodi u partnerstvu Uprave za veterinu Republike Srbije,...

"Centar za istraživanje mišljenja klijenata" doo, dodelio je Veterinarskom specijalističkom institutu "Jagodina" sertifikat FIRMA OD POVERENJA 2018, koji se dodeljuje za odličnu reputaciju i doslednost u radu, kao i za korektnu saradnju sa korisnicima usluga i poslovnim saradnicima....