Delatnost rada

Najvažnije delatnosti VSI „Jagodina“ obuhvataju:

 

 

• U oblasti zaštite životinja: pripremu i realizaciju mera preventive, laboratorijsku dijagnostiku, rano otkrivanje, praćenje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih i parazitskih bolesti životinja, a posebno zoonoza,

 

• U oblasti kontrole namirnica životinjskog porekla: laboratorijsku kontrolu higijenske ispravnosti sirovina i proizvoda životinjskog porekla

 

• U oblasti kontrole hrane za životinje i vode: laboratorijsku kontrolu higijenske ispravnosti hrane za životinje i vode za napajanje životinja,

 

• Preventivu i lečenje steriliteta životinja i

 

• Promet veterinarskih lekova, vakcina i opreme.

 

 

Navedene delatnosti VSI „Jagodina“ obavlja na području 13 opština centralne Srbije (Pomoravski i Šumadijski upravni okrug). Teritorija ovih opština iznosi približno 5.001 km2 površine, sa oko 7% stanovnika Republike Srbije, na kojoj se nalazi 8 – 10% stočnog fonda Republike Srbije, u zavisnosti od vrste životinja.

 

 

Na epizootiološkom području VSI „Jagodina“ nalazi se raznovrstan i brojan stočni fond. Na osnovu podataka veterinarske službe, na ovom području ima oko 71 300 goveda, 131 370 ovaca i koza, 104 600 svinja, 90 000 ćuraka i 6 063 200 živine u intenzivnoj proizvodnji.

 

 

Ovlašćenja za obavljanje delatnosti

Obezbeđujući uslove za obavljanje pojedinih poslova od prvih godina rada do današnjih dana, VSI „Jagodina“ je pravo za određene analize ostvarivao dobijanjem rešenja nadležnih ministarstava za obavljanje pojedinih poslova:

 

 

obavlja veterinarsku delatnost
Rešenje o upisu u registar pravnih lica za obavljanje veterinarske delatnosti br. 323-06-09547/2/2015-05 od 25.04.2016. godine

 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

 

 

obavlja poslove službene kontrole

Rešenje o ovlašćenju za obavljanje poslova službene kontrole br. 323-06-09547/3/2015-05 od 25.10.2016. godine

 

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije

 

 

obavlja ispitivanja higijenske ispravnosti namirnica animalnog porekla
Rešenje br. 530-02-548/99-04 od 13.04.2000. godine

 

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

 

 

obavlja poslove uvoza i prometa na veliko lekova i medicinskih sredstava koji se upotrebljavaju u veterini
Rešenje br. 323-06-09247/2013-05 od 19.11.2013. godine

 

Ministarastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije