Dušan Simonović

Rođen je 1981.godine u Jagodini, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju “Svetozar Marković”.

 

Veterinarski fakultet u Beogradu završio 2012.godine.

 

Od januara 2014.godine u stalnom je radnom odnosu u Veterinarskom specijalističkom institutu „Jagodina“ u Jagodini kao saradnik u Sektoru za laboratorijska ispitivanja.
Član je Srpskog veterinarskog društva i Veterinarske komore Srbije.

 

Kontakt telefon: 060.6002.992
e-mail: dusan.simonovic@vsijagodina.com