Katarina Anđelković

Rođena je 10. septembra 1993. godine u Jagodini.

 

Osnovnu školu je završila u Jagodini, a zatim Srednju medicinsku školu ,,Danilo Dimitrijević“ u Ćupriji. Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu je upisala 2012. godine. Diplomirala je u septembru 2018. godine sa prosečnom ocenom 9,74.
U oktobru 2018. godine je upisala Doktorske akademske studije na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.
Obavila je pripravnički staž u Veterinarskom specijalističkom institutu ,,Jagodina“ u Jagodini u trajanju od godinu dana.
Od 1. novembra 2019. godine je zaposlena u Veterinarskom specijalističkom institutu ,,Jagodina“ u Jagodini.

 

Član je Veterinarske komore Srbije.

 

Kontakt telefon: 069.4795.058
e-mail: katarina.andjelkovic@vsijagodina.com