Milan Milosavljević

U Veterinarskom specijalističkom institutu „Jagodina“ je zaposlen od 01.11.1999. godine na mestu saradnika za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje.
U periodu 1997. – 1999. godine radio je u privatnoj veterinarskoj ambulanti.
U periodu 1992. – 1997. godine radio je u Veterinarskoj stanici „Jagodina“.
U periodu 1991. – 1992. bio je zaposlen u „Yuhor“ AD na poslovima tehnologa.
Gimnaziju „Svetozar Marković“ u Jagodini završio je 1981. godine, a Srednju medicinsku školu „Danilo Dimitrijević“ u Ćupriji 1983. godine. Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu završio je 1991. godine. Specijalistički rad pod nazivom „Učestalost teških porođaja kod krava i njihovo rešavanje na teritoriji opštine Jagodina“ odbranio je 1996. godine na Katedri za porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanje Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.

 

Član je Veterinarske komore Srbije.

 

Rođen je 25.06.1964. godine u Jagodini.

 

Kontakt telefon: 035.8245.598
e-mail: milan.milosavljevic@vsijagodina.com